Zad 1 Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej oraz zaznacz: utleniacz, reduktor, utlenianie i redukcję.
a) tlenek żelaza (3) + tlenek węgla (2) ----> ......+ tlenek węgla (4)
b)tlenek srebra(1) + ...... ----->tlenek wodoru + srebro
c) tlenek żelaza (3) + wodór ----->........+.........
d) tlenek manganu (4) + ........ -----> ........... +tlenek węgla (4)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T23:44:55+01:00
A) nie jetsem pewna co wpisac , więc nie wprowadzam cie w bład.
b) telnek srebra+ wodór------> tlenek wodoru + srebro
utleniaczem jest : tlenek srebra, reduktorem wodór, do redukcji tlenek srebra do srebra, a utlenianie to od wodoru do tlenku wodoru
c) tllenek zelaza+ wodor----> tlenek wodoru + zelazo
utleniaczem jest tlenek zelaza, reduktorem wodor, do redukcji ... tlenek zelaza i zelazo , a do utleniania wodor i tlenek wodoru
d) tlenek manganu + węgiel ----> mangan + tlenek wegla
reduktorem jest wegiel, utleniaczem tlenek manganu, utlenianie to
wegiel i tlenek wega, a redukcja to od tlenku manganu do manganu

;))
78 4 78