Oblicz czas potrzeby na wyminięcie się dwóch pociągów, z których jeden ma długość i1 i szybkość v1, a drugi ma długośc l2 i szybkość v2>v1. Rozwaz dwa przypadki
a) pociągi jadą w przeciwne strony
b) pociagi jadą w te samą stronę

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-22T19:30:43+02:00
Dane: v₁,v₂>v₁, l₁, l₂=2l¹

a) pociągi jadą w przeciwne strony
v = s/t
t = s/v
t = l₂ / v₁ + v₂
t = 2l₁ / v₁ + v₂
(wyobraż to sobie, żeby się mineły pociąg 1 musi przejechać drogę równą dł 2 pociągu)

b) pociagi jadą w te samą stronę
t = s/v
t = l₂ / v₂ - v₁