Wypisz z tekstu sześć osobowych form czasownika.Określ ich osobę,liczbę,czas,rodzaj i tryb.Następnie podkreśl czasowniki niedokonane.

Tekst:Każda rzecz ma swój koniec,kij ma dwa,a kiełbasa trzy.Tak twierdzą ludzie znający życie.Moje miasto-miało dwa końce jak kij.Poznałam je oba w dwunastym roku życia w ciągu tygodnia


pilne na jutro pzdr dla Eveline 25

1

Odpowiedzi

2009-09-22T19:01:06+02:00
1.ma-os.3,l.poj.,c.teraźniejszy,r.żeński,t.orzekający
2.twierdzą-os.3,l.mn.,c.teraźniejszy,r.męskoosobowy,t.orzekający
3.miało-os.3,l.poj.,c.przeszły,r.nijaki,t.orzekający
4.poznałem-os.1,l.poj.,c.przeszły,r.męski,t.orzekający
5.je-os.3,l.poj.,c.teraźniejszy,r.nijaki,t.orzekający
6.życia-os.3,l.poj.,c.teraźniejszy,r.żeński,t.orzekający
Czasowniki niedokonane: ma, twierdzą,je,życia
5 2 5