Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • boja
  • Początkujący
2010-01-08T10:29:22+01:00
Najpierw narysuj układ współrzędnych i zaznacz punkty i odpowiednio je nazwij.
|AD|²+|AB|²=|BD|²
5²+5²=|BD|²
25+25=|BD|²
|BD|²=50
|BD|=√50
|BD|≈7
Pole₁ trójkąta ABD= ½*|AB|*|AD|=½*5*5=25/2≈13
|BD|=|BC|
Pole² trójkąta DCB ( jest to trójkąt prostokątny)= =½*|CB|*|BD|=49/2≈25
P₁+P₂=P₃
P₃≈13+25≈38
Odp. Pole czworokąta wynosi 38
4 2 4