1.oblicz wartość pierwszej prędkości kosmicznej . Promień ziemi R=6370 km, a przyśpieszenie ziemskie g =9,8 m/s2
2.zad
Ile musiał wynosić okres obrotu kuli ziemskiej wokół własnej osi , aby siła ośrodkowa bezwładności zrównoważyła na równiku siłę grawitacyjną? Promień ziemi Rz=6370km, a przyśpieszenie ziemskie g=9,8m/s2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:07:23+01:00
R= 6370 km= 6370000 m= 637*10^4 m
g= 9,8 m/s^2
V= ?
V = pierwiastek z g^R
V = pierwiastek z 9,8 m/s^2 *637*10^4 m
V = około 7,9 m/s
zad.2
R= 6370 km =
g = 9,8 m/s^2
Fg = Fo
m*g = mV^2/R (dzielę obustronnie przez m)
g = V^2/R ; ale V= 2piR/T ; V^2 = 4pi^2*R^2 /T^2 ; wstawiam do wzoru na g
g * = 4pi^2 *R^2/T^2 *1/R
g*T^2 = 4pi^2*R^2
T^2 = 4pi^2*R/g
T = pierwiastek z 4pi^2*R/g
T = 2pi pierwiastek z R/g
T = 6,28 pierwiastek z 637*10^4 / 9,8 m/s^2
T = .........s
3 2 3