1. Oblicz miejsce zerowe funkcji:
a) f(x)= 9x2*+ 10x+ 1
b) 9(x)= x2*- 4

2*- podniesione do kwadratu

2. Rozwiąż równanie:
a) 2(x+1)-5= 16
b) x2*+X+1= 0

3. Przedstaw wyrażenie w postaci sumy algebraicznej:
(5x-2)(5x+2)-(3y-4)2*+ 2(5y+1)2*+(y-2)(y+2)

1

Odpowiedzi

2010-01-08T11:06:29+01:00
Ten znaczek * to razy
1. Oblicz miejsce zerowe funkcji:
a) f(x)= 9x²+ 10x+ 1_____a=9__b=10___c=1
Delta: Δ=b²-4ac=10²-4*9*1=100-36=64
Miejsca zerowe:
x₁=-b-√Δ/2a=-10-8/2*9=⁻¹⁸/₁₈=-1
x₂=-b+√Δ/2a=-10+8/2*9=-2/18=-¹/₉
funkcja ma dwa miejsca zerowe x₁=-1 i x₂=-¹/₉
b)f(x)= x²- 4________a=1________b=0_____c=-4
Δ=b²-4ac=0²-4*1*(-4)=16
Miejsca zerowe:
x₁=-b-√Δ/2a=⁰⁻⁴/₂.₁=⁻⁴/₂=-2
x₂=-b+√Δ/2a=⁰⁺⁴/₂.₁=⁴/₂=2
funkcja ma dwa miejsca zerowe x₁=-2 i x₂=2
2. Rozwiąż równanie:
a)
2(x+1)-5= 16
2x+2-5=16
2x=16-2+5
2x=19/:2
x=9,5
miejsce zerowe 9,5
b) x²+x+1=0_______a=1____b=1____c=1
Δ=b²-4ac=1²-4*1*1=-3
brak miejsc zerowych bo Δ<0
3. Przedstaw wyrażenie w postaci sumy algebraicznej:
(5x-2)(5x+2)-(3y-4)²+ 2(5y+1)²+(y-2)(y+2)=
=25x²-10x-10x-4-(9y²-24y+16)+2(25y²+10y+1)+y²+2y-2y-4=
=25x²+10x-10x-4-9y²+24y-16+50y²+20y+2+y²+2y-2y-4=
=25x²-9y²+50y²+y²+10x-10x+24y+20y+2y-2y-4-16+2-4=
=25x²+42y²+44y-22