Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T13:23:33+01:00
Ocean Atlantycki: Wschodniogrenlandzki - zimny, Irmingera - ciepły, Zachodniogrenlandzki- ciepły, Labradorski zimny, Północnoatlantycki - ciepły, Kanaryjski - zimny (Afryka), Północnorównikowy, Antylski - ciepły (Ameryka Północna), Gujański - ciepły (Ameryka Południowa), Karaibski - zimny (Ameryka południowa), Równikowy Prąd Wsteczny, Gwinejski - ciepły, Południoworównikowy - ciepły Ameryka Płd., Afryka i Australia), , Brazylijski - ciepły (Ameryka Południowa), Falklandzki - zimny (Ameryka Południowa), Dryf Wiatrów Zachodnich - zimny, Benguelski - zimny;
Ocean Indyjski: Mozambicki, Agulhas - ciepły (Afryka), Dryf Wiatrów Zachodnich - zimny (Ameryka południowa), Zachodnioaustralijski -zimny (Australia), Południoworównikowy - ciepły (Ameryka Płd., Afryka i Australia), Somalijski - zimą ciepły (Afryka), latem zimny, Monsunowy - ciepły (Sumatra);
Ocean Spokojny: Wschodnioaustralijski - ciepły (Australia), Dryf Wiatrów Zachodnich - zimny, Peruwiański -zimny,Południoworównikowy Prąd Wsteczny-ciepły, Południoworównikowy - ciepły Ameryka Płd., Afryka i Australia), Alaskański - ciepły (Ameryka Północna), Aleucki - ciepły, Oja Siwo (Kurylski) - zimny (Kamczatka i Wyspy Kurylskie), Kuro Siwo - ciepły (Wyspy Japońskie), Kalifornijski - zimny (Ameryka Północna - Półwysep Kalifornijski),
2010-01-08T16:22:53+01:00
1) Północnopacyficzny, 2) Północnorównikowy, 3) Równikowy wsteczny, 4) Południoworównikowy, 5) Kalifornijski, 6) Peruwiański, 7) Brazylijski, 8) Gwinejski, 9) Zatokowy (Golfsztrom), 10) Labradorski, 11) Północnoatlantycki, 12) Grenlandzki, 13) Kanaryjski, 14) Bengalski, 15) Dryf wiatrów zachodnich, 16) Mozambicki, 17) Somalijski, 18) Zachodnioaustralijski, 19) Wschodnioaustralijski, 20) Kuro-Siwo, 21) Oja-Siwo