1. Określ położenie w układzie okresowym i przedstaw konfigurację elektronową dla atomu tlenu , węgla i wapnia

2. Podziel na zjawiaka fizyczne i przemiany chemiczne: krzepnięcie , smażenie mięsa , mielenie mięsa , krystalizacja , reakcja rozkładu tlenku rtęci , ogrzewanie, korozja , skraplanie , reakcja wymiany, reakcja stntezy, rozpuszczanie, pieczenie ciasta, spalanie kartki (nie wszystkich jestem pewna czy dobrze to zadanie zrobiłam)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:32:30+01:00
1)tlenO położenie 2okres i 16grupa
konfiguracja elektronowa wd.Bohra 1s² 2s² 2p⁴
konfiguracja powłoki: K2 L 6
węgiel C 2okres 14grupa
kofiguracja el.wd.Bohra 1s²2s²2p²
konfiguracja powłoki: K 2L4
wapń Ca położenie 4okres 2grupa
konfiguracja el.wd.B 1s² 2s²2p⁶3s2 3p⁶4s²
konfiguracja powłoki: K2 L8M8 N2
2)
PRZEMIANY CHEMICZNE: reakcja rozkładu tlenku rtęci,korozja,reakcja wymiany,reakcjka syntezy,pieczenie ciasta,spalanie krtki,pieczenie mięsa,rozpuszczanie
PRZEMIANY FIZYCZNE: krystalizacja,ogrzewanie,krzepnięcie, mielenie mięsa,skraplanie,
1 5 1