Zad.1
Obwód prostokąta jest równy 28cm.Jeśli dłuższy bok tego prostokąta zmniejszymy o 1 cm, a krótszy zwiększymy o 1 cm, to otrzymamy kwadrat.oblicz pole prostokąta i długość jej przekątnej.
zad.2

Jle trzeba zmieszac octu o stężeniu 3% i ile octu o stężeniu 5%,aby otrzymać 2 litry o stężeniu 3,5% ?


zad.3

Gdyby roztworu soli o stężeniu 10 % dodano 0,5 kg soli,to otrzymano roztwór o stęzeniu 15 %. jle kilogramów soli i ile kilogramów wody było w roztworze dziesięcioprocentowym ?


wszystkie zadania są zdziału " Układy Równań ".\

Proszę o szybkie rozwiązanie.może być nawet jedno zadanie.1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:04:34+01:00
Xad 1
(x-1)*2+(x+1)*2=28
2x-2+2x+2=28
4x=28 /:4
x=7

zad 2


3%+5%=3,5%
x+y=2l

12/100+20/100=140/1000
x+y=2l /*(-12/100)

12/100+20 100=140/1000
-12/100x - 12/100y=-0,24

-8/100y=-1/10

8/100y=1/10 /:8/100
y=1/10*1008
y=1,25l

x+1,25l=2l
x=2l-1,25l
x=0,75l

x=0,75l
y=1,25l

1 5 1