Tylko nie z internetu ( wszystkie prace z internetu, zgłaszane są do usunięcia)

Lektura: Antygona

Napisz charakterystykę porównawczą Antygony i Ismeny- córek Edypa na podstawie tych wydarzeń:
-Śmierć obu braci
-Decyzja Kreona co do pochówku Polinejkesa.
-Możliwość wspólnego działania obu sióstr.

Najlepszą pracę, oznaczam jaką najlepszą (zwrot 50% pkt.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-22T22:16:23+02:00
Antygona jako postać tragiczna uosabia cechy typowe dla bohaterki tragedii antycznej. Odważna, dumna i wyniosła, jest świadoma panującego nad jej życiem fatum; mimo to postanawia wytrwać w swojej decyzji i zgodnie z prawem boskim pochować brata. Uznaje wyższość praw moralnych (boskich) nad ludzkimi (świeckimi). Kieruje się miłością do brata, zgodnie ze słowami przez nią wypowiedzianymi, pragnie "współkochać, nie współnienawidzić"; więzi rodzinne są silniejsze od nakazów prawa świeckiego. Obciążona przeznaczeniem, ma świadomość niezawinionej winy; kładąc na szali swoją młodość, możliwość szczęśliwego małżeństwa z Hajmonem, dumna, uparta i honorowa- wybiera śmierć
Ismena stanowi przeciwieństwo siostry, nie jest zdolna do tak odważnych czynów jak Antygona, przeraża ją bunt siostry, próbuje odwieść ją od decyzji pochówku brata.Przestraszona, nie chce sprzeciwić się rozkazom kreona
1 5 1