Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-22T17:17:29+02:00
Wiara to pewność w sibiebie i dążenie do celu. W zależności o jaką wiarę chodzi np. wiara w Boga pomaga nam przezwyciężyć wszelkie przkre sprawy.
2009-09-22T17:18:06+02:00
Wiara jest terminem wieloznacznym. W mowie potocznej oznacza przekonanie o czymś. W religioznawstwie polega przede wszystkim na przyjęciu istnienia czegoś bez żadnego dowodu wiarygodnie potwierdzającego ten fakt. Świadoma decyzja przyjęcia takiej wiary nazywa się aktem wiary. Jest też nierozerwalnie związana z religią, a zbyt daleko posunięta prowadzić może do powstania dogmatów. Postrzeganie wiary jako duchowej substancji udzielonej do wnętrza serca człowieka, która następnie powoduje osobiste doświadczenie dogłębnego przekonania o czymś czego nie postrzegają zmysły jest często przyjmowane w teologii ewangelickiej. Współczesny katechizm Kościoła katolickiego kładzie nacisk na jeszcze inny, również nadprzyrodzony charakter wiary, określając ją jako relację z Bogiem.
2009-09-22T17:54:00+02:00
Wiara jest to dążenie do celu.jest to współżycie z bogiem wiara w niego świadomość że istnieje. To jest coś podobnego do marzeń ale by spełnić marzenia trzeba uwierzyć że uda się to wykonać