Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T14:13:41+01:00
Wydarzenie na ziemi Braławsklej
Napoleon Orłowski urodził się 15 września 1906 roku w Matejkiszkach, w parafii Widze na Ziemi Brasławskiej (Brasławszczyzna ) w rodzinie gospodarującej na dwóch włókach ziemi. Miasteczko Widze położone nad rzeką Widzą i jeziorem Maruga znajdowało się w odległości 10 km od miejsca urodzenia Napoleona. Widze należały w owym czasie do powiatu nowoaleksandrowskiego w guberni kowieńskiej (zabór rosyjski). W okresie 1928-1930 odbył służbę wojskową w 1 pułku Piechoty Legionowej w Wilnie. W 1932 roku uczestniczył w ćwiczeniach w tej samej jednostce. 20 lutego 1936 r. zawarł związek małżeński z Moniką Radzewicz z Korzeniowszczyzny k. Dryświat w rodzinie, do której należały cztery włóki ziemi. Ślub odbył się w kościele w Pelikanach w pow. brasławskim. W 1937 r. urodził się syn Jan a rok później drugi syn Józef. W końcu sierpnia 1939 r. Napoleon został zmobilizowany do 1 Dywizji Piechoty Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie. Służył w jednej z ośmiu kolumn taborów dywizyjnych. Dowódcą taborów był kpt. Michał Rusacz a kwatermistrzem kpt. dypl. Henryk Orłowski. Dowódcą dywizji był gen. bryg. Wincenty Kowalski. 1 DP została zmobilizowana w dniach 24-26.08.1939 r. i ześrodkowana w rejonie Wilna. Od rana 27.08.1939 r. ruszyły transporty kolejowe zmobilizowanych jednostek przy wielkich trudnościach z taborem. Rejon koncentracji: Brok-Ostrów Maz.-Wyszków. Ostatnie kompanie 1 ppleg. Opuściły Wilno 31.08.1939 r.
Do albumu musisz sobie wybrać najważniejsze wiadomości:)