ZAdanie 1. Oblicz wysokość z jakiej puszczono swobodnie ciało jeżeli czas spadania wyniósł 2 sekundy
Zadanie 2. Jak długo spadało ciało jeżeli uderzyło o ziemię z predkością 25m/s
Zadanie 3 Oblicz czas swobodnego spadania ciała z 80 metrów

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:16:13+01:00
Zad1
Swobodny spadek to ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową V₀ = 0
Wysokość obliczamy ze wzoru
h = gt²/2
h= 10 [m/s²] × (2s)² / 2 = 20 m

Zad2
Dane:
V = 25 m/s
Rozw.
V = gt
t = V/g = 25 [m/s] / 10 [m/s²] = 2,5 [s]

Zad 3
Dane
h=80m
Rozw.
h = gt²/2
2h = gt²
t² = 2h/g
t = √2h/g (po prawej stronie równania jest wszystko pod pierwiastkiem)
t = √2×80m / 10 [m/s²] = √16s² = 4 s
1 5 1
2010-01-08T15:20:57+01:00
Zad 1
Dane
t - 2 s
g - 10 m/s ²
Szukane
h
Wzór
h - g*t² / 2
Rozwiązanie ;
h - 10 * 2²/ 2
h - 20 m
Zad 2
Dane
V - 25 m / s
g - 10 m/s ²
szukane
t
Wzór
t - V / g
Rozwiązanie
t - 2,5 s
Zadanie 3
Dane
h - 80 m
g - 10 m/s ²
Szukane ;
t
Wzór
t -√2*h / g
Rozwiązanie
t - √2*80 / 10
t - 4 s.