Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:20:21+01:00
Kościuszko był zmuszony wydać Uniwersał Połaniecki aby powstanie miało szansę powodzenia, a to właśnie zarządzenie dawało nadzieje na zwerbowanie do powstania mieszczan i chłopów. Dokument ogłoszony 7 maja 1794 r. był rozważnie przygotowany i gwarantował chłopom wolność osobistą oraz zmniejszenie pańszczyzny, jednocześnie, aby nie zniechęcać do powstania właścicieli dawał im poniekąd zapewnienie że ich pracownicy będą pracować pokornie i z pieczołowitą dokładnością oraz, że będą lojalni (nie będą łamać zasad wprowadzonych przez owego właściciela). Uniwersał niestety nie był dosyć radykalny, aby przekonać społeczeństwo do udziału w powstaniu, chociaż i tak (nieznacząco) pomógł w powstaniu. Niestety jak wiemy nie dało to na tyle wielkiego przełomu, aby powstanie przezwyciężyło potęgi Prus i Rosji.
10 4 10