Odpowiedzi

2009-09-22T17:20:03+02:00
Możliwość awansu społecznego wielu warstw społecznych, bezpieczeństwo socjalne, niski poziom przestępczości pospolitej i patologii społecznych, likwidację analfabetyzmu, rozwój kulturalny i dostępność kultury. Rozwijały się różne instytucje kulturalne - począwszy od dużej sieci muzeów, teatrów, wydawnictw i wielkich bibliotek, aż do instytucji na lokalnym szczeblu - domów kultury i sieci bibliotek obecnych nawet w małych wsiach.