Odpowiedzi

2010-01-08T14:56:39+01:00
A)8x+5=7x
8x-7x=-5
x=-5
b)7n+2=6n-3
7n-6n=-3-2
n=-5
c)-x+25=2x-2
-x-2x=-2-25
-3x=-27/:(-3)
___x=9
d)-9z-7=+-z-6_______bo +i- daje -
-9z-7=-z-6
-9z+z=-6+7
-8z=1/:(-8)
z=-¹/₈
e)25m-3=24m-4
25m-24m=-4+3
m=-1
f)-s+15=4s-14
-s-4s=-14-15
-5s=-29/:(-5)
s=²⁹/₅=5⁴/₅
g)17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=-1/:(-2)
y=¹/₂ lub 0,5
h)8k-19=-8k+19
8k+8k=19+19
16k=38/:16
k=³⁸/₁₆=2⁶/₁₆=2³/₈
2010-01-08T14:59:57+01:00
A )
8x+5=7x /-7x
x+5=0
x= -5

b)
7n+2=6n-3 /-2
7n=6n-5 /-6n
n=-5

c)-x+25=2x-2 /+x
25=3x-2 /+2
27=3x /:3
x=9

d)-9z-7=-z-6 /+9z
-7=8z-6 /+6
-1=8z /:8
z= - 1/8

e)25m-3=24m-4 /-24
m-3=-4 /+3
m=-1

f)-s+15=4s-14 /+s
15=5s-14 /+14
29=5s
s=5,8

g)17y+28=19y+27 /-19y
-2y+28=27 /-28
-2y=-1 /:(-2)
y=½

h)8k-19=-8k+19 /+8k
16k -19 = 19 /+19
16k=38 /:16
k=2,25


2010-01-08T15:21:17+01:00
A) 8x+5=7x
8x-7x=-5
x=-5
b)7n+2=6n-3
7n-6n=-3-2
n=-5
c)-x+25=2x-2
-x-2x=-2-25
-3x=-27|:(-3)
x=9
d)-9z-7=+-z-6(plus i minus daje minus)
-9z+z=-6+7
-8z=1|:(-8)
z=-1/8(-jedna ósma)
e)25m-3=24m-4
25m-24m=-4+3
m=-1
f)-s+15=4s-14
-s-4s=-14-15
-5s=-29|:-5
s=5.8
g)17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=-1|:-2
y=1/2(jedna druga-0.5)
h)8k-19=-8k+19
8k+8k=19+19
16k=38|:16
k=2.375

wszystko było sprawdzone..jest dobrze rozwiązane!;)