Odpowiedzi

2010-01-08T14:56:26+01:00
Biblia to jest zbior ksiag nowego i starego testamentu
2010-01-08T15:19:04+01:00
Wśród wielu książek najważniejsze miejsce zajmuje Księga Życia. Jest nią Biblia- Pismo Święte . Została spisana przez ludzi , których natchnął Duch Święty . Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament składa się z 46 ksiąg i dzieli się na:
- pięcioksiąg
- księgi prorockie
- księgi dydaktyczne
- księgi historyczne
Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg- Jahwe, oraz pisma proroków. Był tłumaczony na wszystkie ważniejsze języki świata- do najstarszych należą: grecka Septuaginta, syryjska Peszitta i łacińska Wulgata.Stary testament istnieje od końca 2 tysiąclecia p. n. e do 2 wieku p. n. e. Jego autorami są m.in. Mojżesz, Salomon, Dawid i inni. Pięcioksiąg Mojżesza:
- Księga Rodzaju
- Księga Wyjścia
- Księga Kapłańska
- Księga Liczb
- Księga Powtórzonego Prawa

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg i dzieli się na :
- Listy Apostolskie
- Dzieje Apostolskie
- Apokalipsę Św Jana
- ewangelie spisane przez 4 ewangelistów: Jana , Mateusza, Marka, Łukasza. Nowy testament powstał miedzy połową 1 i początkiem 2 wieku naszej ery.Nowy testament przedstawia życie Jezusa i Jego uczniów, wizja końca świata.