Odpowiedzi

2010-01-08T15:11:50+01:00
Przyczyny powstania listopadowego:
1.Przewaga liczebna Rosji;
2.Brak wiary w zwycięstwo wśród dowódców;
3.Brak zaangażowania chłopów w powstanie;
4.Generalizacja podejmowała złe decyzje;
5.Potęga Rosji;
6.Brak pomocy z zewnątrz.
Skutki powstania listopadowego;
1.Wielka Emigracja;
2.Zniesienie konstytucji;
3.Likwidacja armii;
4.Utrata autonomii;
5.Likwidacja sejmu;
6.Rusyfikacja administracji.
Przyczyny powstania styczniowego;
1.Przewaga liczebna Rosji;
2.Słabe uzbrojenie;
3.Brak zaangażowania chłopów w powstanie;
4.Brak współpracy w armii polskiej.
Skutki powstania styczniowego;
1.Powstańców skazywano na śmierć;
2.Zsyłano ich na Sybir;
3.Konfiskowano powstańcom mienie;
4.Na mieszkańców nałożono specjalną opłatę za to,że wspierali powstańców;
5.Całkowita likwidacja autonomii państwa polskiego;
6.Zmiana nazwy państwa na Kraj Przywiślański.
Proszę:)
2 5 2