Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:36:10+01:00
1 ) Bielicowe :
Gleby bielicowe rozwinęły się na piaskach pradolin, sandrów i wydm śródlądowych w procesie bielicowania.
Występowanie :
- Pojezierze
- Nizina Wielkopolska
- Nizinie Wschodnioeuropejskiej,
- północna część Niziny Mazowieckiej,
- obszary Europy Środkowej i Północnej.

2 ) Brunatne :
Powstają w klimacie umiarkowanym, przede wszystkim pod roślinnością lasów liściastych i mieszanych.
Występowanie :
- okolice Warszawy,
- okolice Kalisza.

3 ) Mady :
Mady tworzą się wzdłuż dolin rzecznych w obrębie terasy zalewowej. Wylewy wód rzecznych powodują ciągłe nagromadzanie się materiału na powierzchni gleby.
Występowanie :
- Doliny Wisły, Odry
- Kujawy Wiślane.

4 ) Czarnoziemy :
Powstają w warunkach klimatu kontynentalnego i umiarkowanego suchego przy udziale roślinności łąkowo-stepowej i leśno-stepowej.
Występowanie :
- Wyżyna Lubelska i Kielecka.

5 ) Górskie :
Gleby górskie wykazują ogromne zróżnicowanie, będąc zależne od typu podłoża, nachylenia stoków, warunków klimatycznych, charakteru roślinności.
Występowanie :
- Karpaty,
- Sydety,
- Góry Świętokrzyskie.

6 ) Rędziny :
Tworzą się w procesie wietrzenia skał wapniowych, węglanowych i gipsowych.
Występowanie :
- Wyżyna Krakowsko-Częstochowska,
- Niecka Niedzieńska.

` Mam nadzieję, że się przyda. ; ))
3 5 3
2010-01-08T15:44:31+01:00
Bielicowa gleba najmniej urudzajna jest ich w polsce ok 25% występują na północy. gleba brunatna jest ich w polsce 57% są pozostałością po lodowcu znajdują się w miejscu występowania w lasach mady urodzajne gleby dolinach rzek ,żuławy wiślane czrnoziem ok 1% jest w polsce bardzo urodzajne powstałe na lessach występują na wyżynie lubelskiej góska występuje w górach i sie do niczego nie nadają rędzina powstają na skałach wapiennych mało urodzajne i występują jeszcze na wyżynie krakowsko częstochowskiej
4 4 4