Oblicz średnie plony płodów rolnych :
Powierzchnia zasiewów
w tys. ha
przenica 2218,1
żyto 1415,3
ziemniaki 588,2
buraki cukrowe 286,2

Zbiory w tys ton
przenica 8771,4
żyto 3404,3
ziemniaki 10369,3
buraki cukrowe 11 912,4


Obliczyć średni plon w dt z 1 ha

1

Odpowiedzi

2010-01-08T16:49:35+01:00
Pszenica 8771,4:2218,1= 3,9544655335647626346873450250214= 3,95t w przybliżeniu
żyto 3404,3:1415,3= 2,4053557549636119550625309121741= 2,41t
ziemniaki 10369,3:588,2= 17,628867732063923835430125807548= 17,63t
buraki 11 912,4:286,2= 41,622641509433962264150943396226= 41,62t3 2 3