Odpowiedzi

2010-01-08T15:21:45+01:00
⅔ * ¹²/₅ * 3 = - ²⁴/₁₅ * 3 = 4 ¹⁴/₁₅


-2 ÷ -6 - (-3) = ⅓ - ( - 3) = 3⅓
8 4 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T16:10:49+01:00
Iloczyn liczb ( - 2/3 ) * 2 2/5 * (-10) * (-0,3) wynosi :
-⅔ * 12/5 * 3 = - 8/5* 3 = 24/5=4 i 4/5

Jeżeli od ilorazu liczby -2 i liczby -6 odejmiemy liczbę -3 otrzymamy :

(-2 )÷ (-6) - (-3) = ⅓ - ( - 3) =⅓ +3= 3⅓
1 1 1