Odpowiedzi

2009-09-22T21:05:22+02:00
Potrzeba to stan braku lub inaczej stan niepokoju w jakim znajduje się człowiek. Stan ten może być usunięty po zaspokojeniu potrzeby. Możliwość jej zaspokojenia uruchamia wszelkie ludzkie działania.
Hierarchia potrzeb wg Maslowa:
*Samorealizacji (wiedzy, piękna)
*Uznania (szacunku)
*Przynależności (więzi, miłości)
*Bezpieczeństwa (opieki, braku lęku)
*Fizjologiczne (głodu, snu)

Sposoby zaspokajania potrzeb:
*Dobro jest to każda rzecz, która może służyć do zaspokajania ludzkich potrzeb
*Usługa jest to działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. Usługa ma charakter niematerialny, ale jej skutki są odczuwalne.

Każdy człowiek, aby żyć musi mieć możliwość zaspokajania swoich potrzeb, ponieważ jest to fundamentem jego prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaspokojone potrzeby człowieka warunkują jego zdolność do działania, tworzenia i rozwoju.
Podstawowe środki do zaspokojenia potrzeb znajdują się w otoczeniu człowieka co powoduje integracje człowieka ze środowiskiem. Stopień i wielkość odczuwania potrzeb jest zróżnicowany ze względu na warunki w jakich człowiek żyje

W miarę postępu cywilizacji wzrasta liczba i różnorodność potrzeb. Potrzeby są nieograniczone, w przeciwieństwie do możliwości ich zaspokajania, dlatego ludzie są zmuszeni do dokonywania wyborów umożliwiających zaspokojenie jednych potrzeb i pozostawienie innych bez ich zaspokojenia.

Cechami charakterystycznymi potrzeb człowieka są zmienność i rozwojowość. Zmienność wynika z czasu, miejsca i warunków występowania potrzeb, bowiem zależne są one np.: od wieku człowieka, płci, warunków życia, poziomu kultury, a więc od elementów podlegających stałym przeobrażeniom. Rozwojowość jest natomiast konsekwencją postępu cywilizacyjnego społeczeństwa, im jest on wyższy, tym zakres potrzeb jest większy.