1.Uzupełnij :
a) strata 6 i strata 7 to ................................. -6+(-7)=
b)strata 60 i strata 30 to ............................... -60+(-30)=
c)strata 21 i strata 19 to ........................... .....+.....=
d)strata 70 i strata 80 to ............................. -70+80=
e)zysk 10 i strata 12 to ........................... 10+(-12)=
f)srata 17 i zysk 15 to ............................. .....+.....=.....
g)zysk 65 i strata 110 to ......................... ......+....=.....
h)srata 3,5 i zysk 7,5 to ...................... .......+.....=.....

2.Uzupełnij:
a)3 i jedna druga - 10 = 3 i jedna druga + ..... = .....
b)-6,25 - 9 = -6,25+....=....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:36:14+01:00
Zad1
a) strata 6 i strata 7 to strata 13 -6+(-7)=-13
b)strata 60 i strata 30 to strata 90 -60+(-30)=-90
c)strata 21 i strata 19 to strata 40 -21+(-19)=-40
d)strata 70 i strata 80 to strata 150 -70+(-80)=-150
e)zysk 10 i strata 12 to strata 2 10+(-12)=-2
f)srata 17 i zysk 15 to strata 2 -17+15=-2
g)zysk 65 i strata 110 to strata 45 65+(-110)=-45
h)srata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4 -3,5+7,5=4

Zad2
Stan konta:

a) 500
b) -100
c) 100
d) -250
e) -350
f) -100
g) 50
99 3 99