Przetłumaczy ktoś?
Телевидение имеет большое значение в жизни человека. Оно является средством массовой информации. Редакторы и кореспонденты работают во всех странах мира и каждый день сообщают важные информации о политических и культурных событиях. С экрана ТВ приходят в наш дом достижения мировой культуры. Каждый может найти что-то интересное для себя. Молодым людям я советую смотреть Идоля.
Весной прошлого года вышла на экраны наших телевизоров третья эдиция Идоля, эммитированная в Полсатье каждый четверг и воскресение. Идоль это розвлекательная передача, которая да?т шанс молодым дюдям, у которых музыкальный талант и хороший голос. В этой передаче простые правила. Из всей молод?жи, которая явилась на кастингах жюри, в состав которого входят разные специалисты: Э. Запендовска от эмиссии голоса, автор текстов Я. Циган, вокалист и ди-джей Р. Лещиньски, а также музыкальный журналист- М. Прокоп, выбирает людей, у которых есть талант и прекрасный голос. Жюри ищет человека, который имеет то, что отличает ностаящую звезду от обычного человека. В следующих этапах передачи это мы - зрители решаем о их судьбе: высылаем эсемесы или звоним. Выдающийся идоль должен подбить наши сердца. Каждое выступление комментируют члены жюри. Идоль это передача не только для любителей музыки, но и любителей хорошей игры. Главной целью этой программы является выбрать самого хорошого музыкального салиста, это начало его карьеры.
Советую смотреть эту передачу, потому что она очень интересная.

3

Odpowiedzi

2010-01-08T15:47:24+01:00
Telewizja ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. Jest to środek masowego przekazu. Redakcja i odpowiednich prac na całym świecie i codziennie powiedzieć ważne informacje na temat wydarzeń politycznych i kulturalnych. Ekranie telewizora przyjść do naszego domu w celu osiągnięcia światowej kultury. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Osób Young, radzę oglądać Idol.
Wiosną ubiegłego roku wszedł na ekrany naszych telewizji trzeci Idols editsiya, emmitirovannaya w Polsacie w każdy czwartek i niedzielę. Idols są rozvlekatelnaya przeniesienia tego prawa? Szansę T młodych dyudyam, którego talent muzyczny i dobry głos. W ten transfer prostych zasad. Wszystkich młodych? Pani, która była na castingu jury, w składzie różnych specjalistów: E. Zapendovska poziomów emisji, J. Cyganów autor tekstów, wokalista i DJ R. leszczyńskiego, a także dziennikarz muzyczny i M. Prokop wybiera ludzi, którzy mają talent i piękny głos. Jury szuka człowieka, który, co odróżnia star nostayaschuyu z normalną osobą. W następnym etapie transferu jest to, co my - publiczność decyduje o ich losie: wyślij esemesy lub zadzwoń do nas. Wyjątkowa idol powinien zachęcać naszych sercach. Każde wykonanie członków jury skomentował. Idols przekazywane są nie tylko do miłośników muzyki, ale miłośników dobrych gier. Głównym celem tego programu jest, aby wybrać najlepsze porównanie salista, to na początku jego kariery.
Radzę obejrzeć ten transfer, ponieważ jest bardzo ciekawy.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:47:44+01:00
To będzie brzmiało tak :
Nie znam dokładnie znaczenia bądź odniesienia wszytskich słowek .
Telewizja ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. Jest to środek masowego przekazu. Redakcja i odpowiednich prac na całym świecie i codziennie powiedzieć ważne informacje na temat wydarzeń politycznych i kulturalnych. Ekranie telewizora przyjść do naszego domu w celu osiągnięcia światowej kultury. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Osób Young, radzę oglądać Idol.
Wiosną ubiegłego roku wszedł na ekrany naszych telewizji trzeci Idols editsiya, emmitirovannaya w Polsacie w każdy czwartek i niedzielę. Idols są rozvlekatelnaya przeniesienia tego prawa? Szansę T młodych dyudyam, którego talent muzyczny i dobry głos. W ten transfer prostych zasad. Wszystkich młodych? Pani, która była na castingu jury, w składzie różnych specjalistów: E. Zapendovska poziomów emisji, J. Cyganów autor tekstów, wokalista i DJ R. leszczyńskiego, a także dziennikarz muzyczny i M. Prokop wybiera ludzi, którzy mają talent i piękny głos. Jury szuka człowieka, który, co odróżnia star nostayaschuyu z normalną osobą. W następnym etapie transferu jest to, co my - publiczność decyduje o ich losie: wyślij esemesy lub zadzwoń do nas. Wyjątkowa idol powinien zachęcać naszych sercach. Każde wykonanie członków jury skomentował. Idols przekazywane są nie tylko do miłośników muzyki, ale miłośników dobrych gier. Głównym celem tego programu jest, aby wybrać najlepsze porównanie salista, to na początku jego kariery.
Radzę obejrzeć ten transfer, ponieważ jest bardzo ciekawy.
1 5 1
2010-01-08T15:59:56+01:00
Telewizja ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. Jest to środek masowego przekazu. Redakcja i odpowiednich prac na całym świecie i codziennie powiedzieć ważne informacje na temat wydarzeń politycznych i kulturalnych. Ekranie telewizora przyjść do naszego domu w celu osiągnięcia światowej kultury. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Osób Young, radzę oglądać Idol.
Wiosną ubiegłego roku wszedł na ekrany naszych telewizji trzeci Idols editsiya, emmitirovannaya w Polsacie w każdy czwartek i niedzielę. Idole są rozvlekatelnaya przeniesienia tego prawa? Szansę T młodych dyudyam, którego talent muzyczny i dobry głos. W ten transfer prostych zasad. Wszystkich młodych? Pani, która była na castingu jury, w składzie różnych specjalistów: E. Zapendovska poziomów emisji, autor tekstów J. Cyganów, wokalista i DJ R. leszczyńskiego, a także dziennikarz muzyczny i M. Prokop, wybiera ludzi, którzy mają talent i piękny głos. Jury szuka człowieka, który, co odróżnia star nostayaschuyu z normalną osobą. W następnym etapie transferu jest to, co my - publiczność decyduje o ich losie: wyślij esemesy lub zadzwoń do nas. Wyjątkowa idol powinien zachęcać naszych sercach. Każde wykonanie członków jury skomentował. Idols przekazywane są nie tylko do miłośników muzyki, ale miłośników dobrych gier. Głównym celem tego programu jest, aby wybrać najlepsze porównanie salista, to na początku jego kariery. Radzę oglądać tego transferu, ponieważ jest bardzo ciekawy.
1 1 1