Odpowiedzi

2010-01-08T15:51:42+01:00
1 Ślązacy[9] 173 153 śląskie (86%), opolskie (14%)

2 Niemcy 152 897 opolskie (70%), śląskie (21%)

3 Białorusini 48 737 podlaskie (95%)

4 Ukraińcy 30 957 warmińsko-mazurskie (39%),
zachodniopomorskie (13%), podkarpackie (11%)

5 Romowie 12 855 małopolskie (13%), dolnośląskie (10%), mazowieckie (10%)

6 Rosjanie 6 103 mazowieckie (22%), dolnośląskie (11%), podlaskie (11%)

7 Łemkowie 5 863 dolnośląskie (53%), małopolskie (27%), lubuskie (13%),

8 Litwini 5 846 podlaskie (88%)

9 Kaszubi 5 062 pomorskie (98%)

10 Słowacy 2 001 małopolskie (81%)

11 Wietnamczycy 1 808 mazowieckie (60%)

12 Francuzi 1 633 mazowieckie (30%), śląskie (12%), dolnośląskie (12%)

13 Amerykanie 1 541 mazowieckie (24%), małopolskie (16%)

14 Grecy 1 404 dolnośląskie (38%), zachodniopomorskie (12%)


15 Włosi 1 367 mazowieckie (23%), małopolskie (10%)

16 Żydzi 1 133 mazowieckie (38%), dolnośląskie (18%), opolskie (1%)

17 Bułgarzy 1 112 mazowieckie (35%), śląskie (10%), opolskie (1%)

18 Ormianie 1 082 mazowieckie (24%)
2010-01-08T15:53:12+01:00
Mniejszość narodowa - ludność, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i odróżnia się od innych zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę odrębność.

Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym.

Rodzaje mniejszości
Mniejszości można podzielić na:

zwarte - są to duże skupiska ludności, zamieszkujące z reguły od wielu pokoleń jeden obszar,
rozproszone - zamieszkujące miejsca od siebie oddalone.
Nk.[8] Grupa Liczba
osób
Zamieszkiwane województwa
1 Ślązacy[9] 173 153 śląskie (86%), opolskie (14%)
2 Niemcy 152 897 opolskie (70%), śląskie (21%)
3 Białorusini 48 737 podlaskie (95%)
4 Ukraińcy 30 957 warmińsko-mazurskie (39%), zachodniopomorskie (13%), podkarpackie (11%)
5 Romowie 12 855 małopolskie (13%), dolnośląskie (10%), mazowieckie (10%)
6 Rosjanie 6 103 mazowieckie (22%), dolnośląskie (11%), podlaskie (11%)
7 Łemkowie 5 863 dolnośląskie (53%), małopolskie (27%), lubuskie (13%),
8 Litwini 5 846 podlaskie (88%)
9 Kaszubi 5 062 pomorskie (98%)
10 Słowacy 2 001 małopolskie (81%)
11 Wietnamczycy 1 808 mazowieckie (60%)
12 Francuzi 1 633 mazowieckie (30%), śląskie (12%), dolnośląskie (12%)
13 Amerykanie 1 541 mazowieckie (24%), małopolskie (16%)
14 Grecy 1 404 dolnośląskie (38%), zachodniopomorskie (12%)
15 Włosi 1 367 mazowieckie (23%), małopolskie (10%)
16 Żydzi 1 133 mazowieckie (38%), dolnośląskie (18%), opolskie (1%)
17 Bułgarzy 1 112 mazowieckie (35%), śląskie (10%), opolskie (1%)
18 Ormianie 1 082 mazowieckie (24%)
  • left
  • Początkujący
2010-01-08T15:53:43+01:00
Mniejszosc narodowa-grupa ludnosci o określonej narodowosci zamieszkująca kraj, w którym większośc stanowi inna narodowośc.

przykłady mniejszości narodowych występujacych w Polsce:
-niemiecka(górny i Dolny Śląsk)
-czeska(Śląsk Cieszyński Sudety)
-słowacka(Tatry Pieniny)
-ukraińska(Pomorze Zachodnie)
-białoruska(okolice Białegostoku)
-litewska( Suwałki)

1 5 1