Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T16:16:46+01:00
A)

x - 2y = 0 <=> -2y = -x + 1 <=> y = 1/2x - 1/2

prosta równoległa: y = 1/2x + b
przechodzi przez punkt A = (-1, 2), stąd:
2 = -1/2 + b <=> b = 5/2
równanie prostej równoległej:
y = 1/2x + 5/2

b)

2x - y = 0 <=> y = 2x + 1
prosta prostopadła: y = -1/2x + b
przechodzi przez punkt A = (1, 1), stąd:
1 = -1/2 + b <=> b = 3/2
równanie prostej prostopadłej:
y = -1/2x + 3/2