W niezamkniętych szczelnie naczyniach ustawionych obok siebie znajdują się odpowiednio: kwas siarkowy(VI), kwas solny i woda amoniakalna. Z jakiego powodu po ewnym czasie na zewnętrznej stronie butelek pojawił się biały nalot?
A. Utworzył się chlorek amonowy, jako produkt reakcji chlorowodoru i amoniaku
B. utworzył się siarczan(VI) amonowy, jako produkt reakcji amoniaku i kwasu
C. biały nalot tworzą skondensowane pary amoniaku
D. biały nalot stanowią skondensowane pary chlorowodoru
Która odpowiedż?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T16:10:13+01:00