Ponumeruj wydarzenia zaczynając od najwcześniejszego :
-drugi rozbiór Polski,
-powstanie kościuszkowskie
-Konstytucja 3 Maja
-konfederacja barska
-elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
-konfederacja targowicka
-pierwszy rozbiór Polski
-elekcja Stanisława II
-trzeci rozbiór Polski
-założenie Szkoły Rycerskiej

Koniecznie na dziś: nie dłużej niż 1 godz.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T16:37:55+01:00
2010-01-08T17:03:52+01:00
Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego-1764
założenie szkoły Rycerskiej-15 marca 1765
konfederacja barska-29 lutego 1768 r
pierwszy rozbiór Polski-1772r
uchwalenie Konstytucji 3 maja-1791r
konferencja targowicka- 3 maja 1791 r
drugi rozbiór Polski-1793r
powstanie Kościuszkowskie-1794r
trzeci rozbiór Polski-1795r


18 4 18