Jak wykonać redukcję wyrazów podobnych i obliczyc wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych?

a. 3x-4x+2x-5x+7=
dla x=-1
dla x=0
dla x=2,5
b. -3m-4n+3n+5m
dla m=1 i n=-2
dla m=-0,5 i n=0,1
c. -13+y+23x-20y+6
dla x=0,02 i y=-trzy dziewiętnaste
dla x=0 i y=1

1

Odpowiedzi

2010-01-08T16:51:56+01:00
A) 3x-4x+2x-5x+7= -x-3x+7=-4x+7=
dla x=-1 =-4*(-1)+7=4+7=11
dla x=0 =-4*0+7=0+7=7
dla x=2,4 =-4*2,5+7=-10+7=-3

b)-3m-4n+3n+5m=2m-n=
dla m=1 i n=-2 =2*1-(-2)=2+2=4
dla m=-0,5 i n=0,1 =2*(-0,5)-0,1=-1-0,1=-1,1

c)-13+y+23x-20y+6=-7-19y+23x=
dlax=0,002 i y = -3/19 =-7-19(-3/19)+23*0.002=9=7+3+0,046=10,046
dla x=0 i y=1 =-7-19*1+23*0=-7-19+0=-26

to chyba tak, jeśli nie pomyliłam się w obliczeniach...