Siemano! Bardzo prosiłabym o przetłumaczenie tekstu poniżej na język niemiecki. :) Jestem w 2 klasie gimnazjum, więc prosiłabym o możliwie jak najprostsze wyrażenia, aby było to wiarygodne :P Z góry bardzo, bardzo dziękuję :*

Jodłowa to duża wieś (a jednocześnie gmina) położona na południu Polski. Jest tu dużo lasów, łąk i pagórków. Jest to teren bardzo sprzyjający wypoczynkowi, ponieważ jest tu czyste powietrze i ekologiczne środowisko. Warto tu zobaczyć kościół parafialny p.w. św. Stanisława, który wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków. Warto wstąpić także do nowego Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Oprócz tego, są tu jeszcze inne ciekawe miejsca i budowle. Między innymi dzwonnica z XVII w., dwór w Dęborzynie, cmentarze wojenne, liczne kapliczki oraz stanowiska archeologiczne – osady z neolitu i epoki brązu.
Osoby lubiące wycieczki po górach powinny tu przyjechać w celach rekreacyjnych, choćby dlatego, aby zobaczyć Rysowany Kamień i pochodzić sobie po malowniczych pagórkach.
Dla osób lubiących innego rodzaju rozrywkę gorąco polecamy dyskotekę w Jodłowej o nazwie „No.1”. Znajdują się tu także liczne sklepy, w których można zakupić widokówki ze zdjęciami z Jodłowej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T10:14:19+01:00
Jodłowa ist ein großes Dorf (ein Dorf in der gleichen Zeit) liegt an der südlichen Polnisch. Es gibt eine Menge von Wäldern, Wiesen und Hügel. Diese Gegend ist sehr förderlich, um auszuruhen, denn es ist eine saubere Luft und ökologische Umfeld. Es lohnt sich, die Pfarrkirche zu sehen p.w. St. Stanislaus, die zusammen mit ihrer Umgebung wurde hinzugefügt, um das Verzeichnis der Denkmäler. Es sollte auch in das neue Heiligtum der das Jesuskind. Darüber hinaus gibt es noch andere interessante Orte und Gebäude. Neben anderen Dingen, dem Glockenturm des siebzehnten Jahrhunderts Herrenhaus in Dęborzynie, Krieg Friedhöfe, Kapellen, und zahlreiche archäologische Stätten - die Siedlung aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit.
Für diejenigen, die Touren wie die Berge sollte zur Erholung kommen, nicht zuletzt deshalb, weil die gezogen Stein zu sehen, und kommen Sie zu den malerischen Hügeln.
Für Menschen, die, wie andere Arten von Unterhaltung empfehlen wir eine Diskothek in Jodlowa genannte "No.1". Es gibt auch viele Geschäfte, wo man Postkarten mit Bildern von Jodlowa kaufen.