Odpowiedzi

2010-01-08T16:44:59+01:00
Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.
Promieniotwórczość pierwotnie zwana radioaktywnością,to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder połączone z emisją cząstek alfa, cząstek beta, promieniowania gamma.
2010-01-08T16:48:40+01:00
Energia jądrowa- energia wydzielona podczas przemian jądrowych.


Promieniotwórczość-zjawisko polegające na przemianach jednych jąder atomowych w inne.
Typy promieniowania:
- promieniowanie alfa
- promieniowanie beta
- promieniowanie gamma
- promieniowanie jonizujące