Niektóre pierwiastki chemiczne np.węgiel i tlen wystepują w przyrodzie w kilku odmianach .Zjawisko to nosi nazwę alotropii.Korzystając z różnych źródeł informacji podaj odmiany alotropowe tych pierwiastków
chemicznych i określ ich właściwości.


proszę o pomoc!


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T16:49:28+01:00
Odmiany alotropowe węgla:
GRAFIT:
-wysoka temperatura topnienia
-dobry przewodnik elektryczności
-odporny na reakcje chemiczne
-nieaktywny chemicznie
-antystatyczny
DIAMENT:
-dobry przewodnik ciepła
-odporny na działanie kwasów
-bardzo twardy
-trudno topliwy
-nie przewodzi prądu
FULLERENY:
-zastosowanie w medycynie
-nietrwałe w powietrzu
-pochłaniają i dezynfekują wolne rodniki
Odmiana alotropowa tlenu:
OZON:
-gaz cięższy od powietrza
-gaz niepalny
-spełnia funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe
-dobrze rozpuszcza się w wodzie
77 4 77
2010-01-08T16:50:48+01:00
TLEN
-Tlen czteroatomowy O4; nietrwała odmiana alotropowa tlenu, występuje w tlenie gazowym w temperaturze ciekłego powietrza, a także
w tlenie ciekłym i zestalonym.

-Ozon O3, względnie trwała trójatomowa odmiana alotropowa tlenu, stanowiąca utleniacz silniejszy niż cząsteczki O2 i wykazująca szereg własności tlenu cząsteczkowego. W warunkach normalnych ozon jest niebieskawym gazem o charakterystycznym zapachu. Oziębiony
skrapla się na niebieską ciecz.

-tln atomowy O; nietrwała, jednoatomowa odmiana alotropowa tlenu
o charakterystycznych własnościach wolnych atomów i rodników. Powstaje
z tlenu cząsteczkowego O2 lub związkach tlenowych w warunkach bogatych energetycznie.

WĘGIEL
-diament
a) jest najtwardszy ze znanych minerałów
b) półprzezroczyste ciało stałe
c) jest bezbarwny lub żółty, błękitny, niebiski, brunatny do czarnego
d) gęstośc wynosi 3,5 g/cm3
e) ma właściwosci półprzewodnikowe
f) jest dobrym przewodnikiem ciepła
g) jest trudno topliwy i odporny na działanie kwasów i zasad
h)spala się w wysokiej temperaturze

-grafit
a) nieprzeroczysty, miekki, łupliwe ciało stało o stalowoszarej barwie
b) gęstość 2,3 g/cm3
c) dobrze przewodzi prąd i ciepło
d) odporny na wysoką temperaturę

-fullereny
a) C60 jest półprzezroczystym ciałem stałym; fullereny w stanie stałym są barwy zółtej
b) ma właściwośći polprzewodnikowe i nadprzewodnikowe
c)gestosc = 1,65 g/cm3
d) futobolan (C60) nie rozpuszcza sie w wodzie ani eterze, ale z ato w węglowodanachi czterochlorku węgla
e) fullereny rozpuszczone w beznzynie przybieraja barwe czerwoną
39 4 39