1.wymień przymioty Maryi
2. czym jest kosciół i wyjaśnij termin mistyczne ciało
3. wyjaśnij znaczenie słów:kościół powszechny i lokalny
4.dlaczego eucharystie nazywamy sakrametem miłości
5.czym jest sakrament pokuty
6. co to znaczy pokuta i nawrócenie
7.co to jest róch ekueniczny
8.w jaki sposób lu uczestniczy w zadaniach Chrystusa
9.wypisz wartości których bronią przykazania boże

3

Odpowiedzi

2010-01-08T16:57:21+01:00
1) Matka Boga, dziewica, poczęła za sprawą Ducha Świętego
2) Kościół to nie tylko społeczność widzialna, zorganizowana hierarchicznie ale przede wszystkim wspólnota duchowa, Mistyczne Ciało Chrystusa, Ludem Bożem, pielgrzymującym tu na ziemi.
mistyczne ciało - święte ciało, za którym kryje się jakaś niepojęta tajemnica
3. Kościół powszechny - chrześcijanie, którzy pod najwyższą władzą papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych
Kościół lokalny - to samo co kosciół powszechny tylko w mniejszym gronie jak np pojedyncza parafia (chyba)
4. ponieważ Jezus ofiarowuje się za nas swojemu ojcu a nie ma większej miłości niż ta, kiedy ktoś życie oddaje by ten drugi mógł życ
5. Pokuta to skarament w którym kapłann w zastępstwie Jezusa odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie
6. pokuta oznacza wzbudzenie w sobie skruchy za popełnione grzechy a nawrócenie oznacza poprawę swojego zachowania
7. nie wiem
8. pomagając potrzebującym, przestrzeganie przykazań
9. posznaowanie życia ludzkiego godności szacunku do Boga i drugiego człowieka, szczerości, miłości, uczciwości
2010-01-08T17:21:38+01:00
5. Sakrament pokuty, to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w celu nawrócenia i pojednania z Panem Bogiem ochrzczonych, którzy oddalili się od Niego przez grzech.
7. ekumenizm to ruch na rzecz jedności chrzescijan
3.Kościół Powszechny- uniwersalne zgromadzenie wszystkich żyjących i zmarłych chrześcijan, którego Głową jest Jezus Chrystus. Kościół lokalny to diecezja.
2. Kościół jest rodziną dzieci Bożych, zjednoczonych z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa
KKK 790 Wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami Ciała Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem: "W Ciele tym życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7). Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa (Por. Rz 6, 4-5; 1 Kor 12, 13). oraz do Eucharystii, przez którą "uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 7).
6. Nawrócenie 1) odwrócenie się od wszystkiego, co nie jest Boże
2)zwrócenie się całkowicie do Pana Boga
2010-01-08T17:32:02+01:00
1) Matka Boga, dziewica, poczęła za sprawą Ducha Świętego, Matka Narodu
2) Kościół to nie tylko społeczność widzialna,nie chodzi tu o budynek , ale tylko o społeczność ludzi która wierzy w Jezusa Chrystusa
3. Kościół powszechny - to inaczej zgromadzenie wszystkich żyjących i zmarłych chrześcijan, którego przywódcą jest Jezus Chrystus.
4. ponieważ Jezus Chrystus ofiarowuje się za nas wszystkich swojemu ojcu a nie ma większej miłości niż ta, kiedy ktoś życie oddaje by ten drugi mógł życ.
5. Pokuta to skarament w którym kapłan jako Jezus Chrystus odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie,a nawrócenie oznacza proces przemiany duchowej.
6. pokuta oznacza wzbudzenie w sobie skruchy za popełnione grzechy a nawrócenie oznacza poprawę swojego zachowania
7. nie wiem
8. pomagając potrzebującym, przestrzeganie przykazań
9. posznaowanie życia ludzkiego godności szacunku do Boga i drugiego człowieka, szczerości, miłości, uczciwości