Napisz po niemiecku i napisz w nawiasie jak sie to czyta np: Auf Wiedersenen ( ałwidazijen) Nie używajcie translatorów, proszę!! jak czegoś nie wiecie to nie piszcie chociaż to są chyba bardzo proste zdania.


Nazywam się Ela pochodzę z Polski i mieszkam w Krakowie, mam 20 lat. Interesują mnie zwierzęta lubię oglądać telewizję i słuchać muzyki.

1- Jak masz na imię?
2- Jak się nazywasz?
3- Ile masz lat?
4- Skąd pochodzisz?
5- Gdzie mieszkasz?
6- Mam na imię Ela
7- Nazywam się Ela
8- Mam 20 lat
9- Pochodzę z Polski
10- Mieszkam w Krakowie

3

Odpowiedzi

2010-01-08T16:55:42+01:00
1- Jak masz na imię? Wie heißt du? (wi hajst du?
2- Jak się nazywasz? Wie heißt du? (wi hajst du?)
3- Ile masz lat? Wie alt bist du?
4- Skąd pochodzisz? Woher kommst du?
5- Gdzie mieszkasz? Wo wohnst du? (wo wonst du?)
6- Mam na imię Ela Ich heiße Ela. (iś hajse ela)
7- Nazywam się Ela Ich heiße Ela. (iś hajse ela)
8- Mam 20 lat Ich bin 20 Jahre alt. iś bin cwanciś jare alt :P
9- Pochodzę z Polski Ich komme aus Polen.
10- Mieszkam w Krakowie Ich wohne in Krakau. (iś wone in krakau)

Nazywam się Ela pochodzę z Polski i mieszkam w Krakowie, mam 20 lat. Interesują mnie zwierzęta lubię oglądać telewizję i słuchać muzyki.
Ich heiße Ela und ich komme aus Polen. Ich wohne in Krakau und ich bin 20 Jahre alt. Ich interessiere mich für Tiere. Ich mag fernsehen und Musik hören.
Iś hajse Ela und iś kome aus Polen. Iś wone in Krakau und iś bin cwanciś jare alt. iś interesire miś fiur tiere. iś mag fernzejen und musik huren.
2010-01-08T16:56:27+01:00
Ich bim ela. ich komme aus polen und i wohne in kraków, ich habe 20 jahre alt. ich mag tiere und horen musik.

1. wie haiβt du?
2. to samo co 1
3. wie alt bist du?
4. woher kommst du?
5. wo wohnst du?
6. ich heiβe ela
7. ich bin ela
8. ich habe 20 jahre alt.
9. ich komme aus polen
10. ich wohne in kraków
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:05:05+01:00
1.Wie heißt du? (wi hajst du)
2. Wie heißt du? (wi hajst du)
3. Wie alt bist du? (wi alt bist du)
4. Woher kommst du? (woher komst du)
5. Wo wohnst du? (wo wonst du)
6. Meine Name ist Ela. ( majne name ist Ela)
7. Ich heiße Ela. (iś hajse ela)
8. Ich bin zwanzig (20) Jahre alt. ( iś bin cwancyś jare alt)
9. Ich komme aus Polen. ( iś kome aus Polen)
10. Ich wohne in Kraków. (iś wone in Kraków)

Tekst:
Ich heiße Ela und ich komme aus Polen. Ich wohne in Kraków und ich bin 20 Jahre alt. Ich interessiere mich für Tiere. Ich mag fernsehen und Musik hören.