1. Odpowiedz
a) Jaka jest zawartość procentowa tlenku węgla (IV) w powietrzu?
b) Jaką rolę odgrywa tlenek węgla (IV) w życiu roślin?
c) Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
d) Jakie czynniki są niezbędne by zaszła reakcja fotosyntezy?
e) W jaki sposób tlenek węgla (IV) dostaje się do atmosfery?
f) W jaki sposób tlenek węgla (IV) jest usuwany z atmosfery?

2. Przekreśl błędne sformułowania w opisie właściwości tlenku węgla (IV)

tlenek węgla (IV) jest mieszaniną dwóch pierwiastków chemicznych. Ulega reakcji spalania. Powstaje w procesie fotosyntezy. Jest bezbarwnym gazem o ostrym zapachu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc wodę gazowaną. Ma gęstość mniejszą od powietrza.

3. uzupełnij zdania.
Woda wapienna..... pod wpływem......... . Jest to reakcja charakterystyczna dla........... . Substratami tej reakcji są ............ i ............. .

Wybieram naj z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T18:08:44+01:00
1.a) Zawartość procentowa tlenku węgla (IV) w powietrzu wynosi o,o4%
b)Jest on potrzebny do fotosyntezy.
c)Substraty: dwutlenek węgla,woda
Produkty: cukry, tlen
d)światło, dwutlenek węgla, sole mineralne
e)rośliny wydalają jego nadmiar w nocy, pożary, erupcje wulkanów
f) fotosynteza
2.Do skreślenia:Ulega reakcji spalania. Powstaje w procesie fotosyntezy. Ma gęstość mniejszą od powietrza.
3. Woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla (IV). jest to reakcja charakterystyczna dla wody wapiennej. Substratem tej reakcji jest tlen.

Mam nadzieję, że pomogłam :)
83 4 83
I to bardzo pomogłaś ;)
Dziękuję