Zróbcie tą pracę kontrolną bo nie mam czasu:(((
"PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ"
1.Definicja
2.Rodzaje(naturalne i sztuczne)
3.Przemiany promieniotwórcze(alfa,beta,gamma)-co powstaje w ich wyniku
4.Przenikliwość promieniotwórczości(-II-)co ja zatrzymuje itp
5.Zalety promieniotwórczości-wykorzystywanie
6.Wady promieniotwórczości i wykorzystywanie
Z góry serdeczne dzięki:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:15:53+01:00
1. Promieniotwórczość (radioaktywność)- to rozpad jąder atomowych niektórych pierwiastków, któremu towarzyszy promieniowanie.
2. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ:
NATURALNA
polega na samorzutnej przemianie jąder pierwiastków promieniotwórczych występujących w przyrodzie w stanie wolnym lub w związkach chemicznych.
SZTUCZNA
polega na przemianie promieniotwórczej nietrwałych jąder otrzymanych w laboratorium w wyniku zamierzonych reakcji jądrowych.
3., 4. Przemiana alfa- polega na emisji (wyrzuceniu) z jądra atomowego dodatnio naładowanej cząstki alfa składającej się z dwóch protonów i dwóch neutronów.
Cząsteczki alfa mają niewielki zasięg i małą energię- zatrzymuje je nawet kartka papieru.

Przemiana beta- polega na emisji elektronu (cząstki beta) , który powstaje w jądrze atomowym w wyniku zachodzących w nim przemian. Promieniowanie beta ma większy zasięg i większa energię niż alfa, a do zatrzymania go trzeba użyc grubszej przesłony i innego materiału niż papier, np. aluminium.

Przemiana gamma - polega na emisji promieniowania w postaci energii - fali elektromagnetycznej. Promieniowanie emitowane w przemianie gamma ma dużą energie i największy zasięg. Zazwyczaj towarzyszy ono emisji cząstek alfa i beta. Do ochron przed nim stosuje się kilkucentymetrowe osłony, no. z ołowiu.

5. Zalety promieniotwórczości"
-zastosowanie promieniowania w medycynie , np. w radioterapii,
- do niszczenia komórek rakowych
- do badania przebiegu reakcji chemicznych
- w biotechnologii do badań dotyczących mutacji genetycznych
- w archeologii do określania wieku materiałów pochodzenia organicznego
- do sterylizacji narzędzi chirurgicznych
- do kontroli różnych procesów , urządzeń przemysłowych i jakości wyrobów
- jako "znaczniki" w niektórych badaniach medycznych
- w napędach pojazdów wodnych
- w energetyce jądrowej


6. Wady promieniotwórczości:
- bomby atomowe
1 5 1