Nad powierzchnią Ziemi obserwuje się w atmosferze wznoszące nad silnie nagrzanymi obszarami, a prądy zstępujące nad obszarami o niższej temperaturze. Woda morska nagrzewa się w dzień, a ochUadza w nocy o wiele wolniej niz piaski i skauy nadmorskie. W którą stronę będzie wiaUa bryza (przenosząca powietrze poziomo nad powierzchnią Ziemi od obszaru prądów zstępujących do wznoszących) rano, a w którą wieczorem?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T18:50:46+01:00
W dzień bryza będzie wiała z morza w kierunku lądu, natomiast nocą w przeciwnym kierunku, czyli z lądu ku morzu. ;)