Odpowiedzi

2010-01-08T17:07:41+01:00
Mahomet założył pierwszą wspólnotę muzłumańską, był twórcą i prorokiem islamu.

Na terenie Mekki nauczał według zasad objawionych mu przez Anioła Gabriela.
Jego nauka odnosiła się do wiary w jedynego Boga, którym był Allah a także Sądu Ostatecznego.

Zasady wiary muzłumańskiej nazywa się Amentu.
Istnieje 6 takich zasad:
1. Wierzę we Wzniosłego Allacha
2. I w Anioły
3. i w św. Księgi
4. I w Proroków
5. i w Dzień Sądu Ostatecznego
6. I w Przeznaczenie, że dobro i zło pochodzi od Wzniosłego Allacha a także w to, że po śmierci będzie wskrzeszenie i na pewno będzie rozliczenie z tego, co się robiło na ziemi.
69 3 69