Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:08:12+01:00
Sakrament kapłaństwa (święcenie kapłańskie) jest to sakrament Nowego Prawa, ustanowiony przez Chrystusa Pana. W sakramencie tym udzielona zostaje duchowa władza i dana łaska do sprawowania w należyty sposób Eucharystii oraz innych posług kościelnych.Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów.Sobór święty uczy, że przez konsekrację biskupią udziela się pełni kapłaństwa, która zarówno w tradycji liturgicznej Kościoła, jak i w wypowiedziach świętych Ojców nazywana jest najwyższym kapłaństwem bądź pełnią świętego posługiwania.Sakra biskupia przynosi, wraz z urzędową funkcją uświęcania, również funkcję nauczania i rządzenia; funkcje te jednak z natury swojej mogą być wykonywane tylko w hierarchicznej wspólnocie z Głową Kolegium (Papieżem) i z jego członkami (biskupami).
2 2 2
2010-01-08T17:09:53+01:00
Kapłaństwo jest to jeden z sakramentów świętych. Kapłanami mogą zostać tylko mężczyźni. Kapłani są bardzo potrzebni ludziom, którzy mają różne problemy, np. Nałogi. Udzielają sakramentów. Kapłan jest powiernikiem Pana Boga.
2010-01-08T17:11:51+01:00
Kapłaństwo-sakrament w Kościele katolickim, który pozwala na udzielanie innym sakramentów czyli uświęcanie.więcenia sakramentalne posiadają trzy stopnie: diakonat, prezbiterat oraz biskupstwo. To "postawa" wykreowana przez Jezusa, w której działa on sam. Kapłan ma za zadanie nauczać innych, staje się ziemskim wysłannikiem Boga.