Zad1.Ukształtowanie powierzchni Polski stanowi jeden z elementów jej potencjału naturalnego. Umożliwiło ono rozwój różnych działów gospodarki narodowej. Podaj przynajmniej 2 argumenty uzasadniające to stwierdzenie.

Zad2.Określ (3 lub mniej) korzyści jakich oczekują po otwarciu mostu Szwecja i Dania.

Zad3.UZupełnij zdania:
Im dalej na wschód, tym temperatura powietrza afmosferycznego w styczniu na pojezierzu ulega____________, przyczyną tego jest___________.

Zad4. Od czego pochodzą nazwy:
snieżka(szczyt)
Złoty Stok,Złotoryja(miasta)
Błędne Skały(formy skalne)
Szklarska Poręba(miasto)

Czekam na odpowiedzi z gory dzieki, wszystkim udzielajacym sensowną odp na ktoreś z zadań dam gwiazdki a za najlepsza pkt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T19:15:34+01:00
Zad.1
Korzyści geograficzne:
- dostęp do morza (w tym wypadku bałtyckiego)
- zróżnicowane ukształtowanie terenu (tu: niziny, wyżyny, góry)
- położenie w strefie lasów liściastych, iglastych i mieszanych
- położenie w dorzeczach dużych rzek (Wisły i Odry)

Korzyści geopolityczne:
- położenie w pobliżu wschodniej granicy UE
- położenie wśród państw należących do tych samych ugrupowań politycznych i gospodarczych (np. CEFTA, Trójkąt WAjmarski, Rada Państw Nadbałtyckich)
- położenie na granicy religii katolickiej, prawosłwanej i protestanckiej
- położenie na granicy alfabetu łacińskiego i cyrylicy

zad.2
-szybkie przemieszczenie się drogą lądową
-duży wpływ na gospodarkę regionu Skanii
-droga europejska która umożliwiała dojazd duńczykom do pracy i odwrotnie
zad.3
Im dalej na wschód, tym temperatura powietrza afmosferycznego w styczniu na pojezierzu ulega obniżeniu,przyczyną tego jest oddziaływanie klimatu kontynentalnego.
zad.4
Śnieżka pochodzi z XIX wieku i wzięła się od przymiotnika ŚNIEŻNA, czyli pokryta śniegiem.

W średniowieczu ośrodek wydobycia ZŁOTA, później (do połowy XX wieku) miedzi, obecnie – bazaltu.

Sam rezerwat położony jest na wysokości 852 m n.p.m. Dawniej Błędne Skały nazywane były Dzikimi Dołami
(ciekawostla W Błędnych Skałach kręcono film "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian".)

Początkowo nie posiadającą dotąd polskiej nazwy miejscowość nazywano Pisarzewiec, ostatecznie jednak przyjęto nazwę Szklarska Poręba