Odpowiedzi

2010-01-08T17:33:56+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:34:23+01:00
1. NAPI ĘCIE
2. TES LA
3. SIŁA
4.ENERGI A
5. MO C
6. MAG NETYCZNYM
7. EINSTEIN
8. NEWTON
9. AS TRONOMIA
10. SKŁ ODOWSKA
11. NIUTON
1.Różnica potencjałów między dwoma punktami pola to...
2.Jednostka indukcji magnetycznej.
3.Wektorowa wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między ciałami.
4.Podstawowa wielkość fizyczna wyrażająca zdolność do wykonywania pracy
5.Praca wykonana w jednostce czasu
6.DOKOŃCZ:właściwość przestrzeni polegająca na tym, że na znajdujace się w niej magnezy działają siły, nazywamy polem.....
7.Twórca teorii względności.
8.Kto wynalazł trzy zasady dynamiki?
9.Nauka o ciałach niebieskich
10.Odkryła rad i polon
11Jednostka miary siły w układzie SI.
1 5 1
2010-01-08T17:46:28+01:00
1) LITR
2) WYSOKOŚĆ
3) SIŁA
4) GRAWITACJA
5) CZĄSTECZKA
6) NATĘŻENIE
7) NEUTRON
8) WAGA
9) WAT
10) PROTON
11) ELEKTRON


Pytania:
1) Jednostka objętości, 1dm³
2)Oznaczana symbolem "h"
3)Jej jednostką jest Niuton [N]
4) Inaczej "ciążenie powszechne"
5) Inaczej "molekuła"
6) Mierzone w amperach
7)Jest obojętny elektrycznie
8) Przyrząd do wyznaczania masy ciała
9)Jednostka mocy
10)Tworzy jądro atmowe, ma ładunek dodatni
11)Znajduje się na powłokach elektronowych
1 5 1