Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:21:36+01:00
Obiady czwartkowe- W 2 poł. osiemnastego wieku, W łazienkach, król Stanisław august poniatowski zapraszał bardzo znanych artystów (malarzy, poetów) i dyskutował z nimi. Król był bardzo wykształcony i popierał naukę i oświatę, dlatego się z nimi spotykał. Spotkania były w czwartki w porze obiadowej (jadł z nimi obiad).
2010-01-08T17:23:16+01:00
Obiady czwartkowe to "obiady" organizowane przez króla0 Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotkania ludzi mądrych (Polaków). Pierwsze spotkanie odbyło się w 1770 r. Odbywały się w zamku królewskim lub w łazienkach.
spotykali się tacy ludzie jak artyści, czyli malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci
spotykali sie tam m.in
* Ignacy Krasicki
* Franciszek Bohomolec
* Adam Naruszewicz
* Ignacy Potocki
* Andrzej Zamoyski
* Hugo Kołłątaj
* Marcello Bacciarelli
* bracia Jan i Jędrzej Śniadeccy
* Wojciech Bogusławski
* Stanisław Konarski
* Zygmunt Vogel
* Krzysztof Hilary Szembek
* Franciszek Karpiński