Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:27:40+01:00
100%----170u
84,7%-----X
100X=170×84,7--X=144U
144/12=12 atomów węgla
100%----170u
15,3%---X
100X=170×15,3--X=26U
26/1=26 atomów wodoru
CH₃--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂--CH₂---CH₂---CH₂--CH₃
C₁₂H₂₆ dodekan

P.S Liczę na Naj ;)
2010-01-08T17:34:50+01:00
170u - 100%
x - 84,7%
x= 170 x 84,7 / 100% = 143,99 ~ 144u
144u / 12u ( bo tyle u ma węgiel) = 12

C12H26 - dodekan (wzor sumar.)
CH3 - (CH2)10 - CH3 (wzor struk.)