Pan Nowak zakupił 100 akcji A firmy i 80 akcji B firmy .Zapłacił 460 zł .Gdy dowiedział się ,że wartość akcji A firmy wzrosła o jedną czwartą , a B o 15 groszy stwierdził , że zarobił 99 zł .Obilcz początkową cenę każdej akcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:49:21+01:00
100a + 80b = 460
1,25 × 100a + 80(b+0,15) = 559

100a + 80b = 460
125a + 80b + 12 = 559

100a + 80b = 460 /×(-1)
125a + 80b = 547

-100a - 80b = -460
125a + 80b = 547

-100a - 80b + 125a + 80b = -460 + 547
25a = 87 /÷25
a = 3,48

100a + 80b = 460
100 × 3,48 + 80b = 460
348 + 80b = 460
80b = 460 - 348
80b = 112 /÷80
b = 1,40

a = 3,48
b = 1,40
1 5 1