Odpowiedzi

2010-01-08T17:55:50+01:00
A)
2g H₂-->22,4 dm³
0,1g H₂ --> x dm³
x= 1,12 dm³

B) 1,25 moli Cl₂ --> y dm³ (Cl-2,5 mola a Cl₂ to 1,25 moli)
1 mol Cl₂--> 22,4 dm³
y= 28 dm³C) 6,02 * 10²³ cz. HCl --> 22,4 dm³ HCl
12,04 * 10²⁴ cz. HCl--> z dm³ HCl
z= 448 dm³
1 5 1
2010-01-08T17:57:32+01:00
1 mol gazu zajmuje w warunkach normalnych 22,4 l = 22,4 dm³
a)
1 mol wodoru H₂ waży 2g, więc 0,1g to 0,1/2g=0,05 mol, co odpowiada
0,05 mol * 22,4dm³/mol=1,12dm³

b)
2,5mol * 22,4dm³/mol=56dm³, gdyby występował w postaci 1-atomowej
½ * 2,5mol * 22,4dm³/mol=28dm³, bo chlor w stanie wolnym występuje w cząsteczce Cl₂, więc z 2,5 mola Cl połączy się w 1,25 mola Cl₂ (w tym punkcie Raffmen raczej się pomylił...)

c)
1 mol zawiera ok. 6,02 * 10²³ cząsteczek (tzw. liczba Avogadro)
12,04*10²⁴ / (6,02 * 10²³) = 20 mol
20mol * 22,4dm³/mol = 448dm³ = 0,448 m³

2 3 2