A)___ C2H4 +_________ ------> ______ CO+__________
b)___C2H4+_________ -------> _____C +_________
c)____ C2H4+ _________ ------>_____CO2+_________
d)C2H4 +Cl2-------> _____________
e)_______+_______------>CH2-CH2
| |
Br Br
p,T
f)n C3H6------->_________
kat.
g) CH2 = CH2 + HCl ------> __________
h)CH2=CH2+_________ --------->CH3-CH3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T17:56:50+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2C2H4 + 4O2 ------> 4 CO+4H2O
b)___C2H4+ O2 -------> 2C +2H2O
c)____ C2H4+ 3O2------>2CO2+2H2O
d)C2H4 +Cl2-------> C2H4Cl2
e)CH2=CH2+Br-Br------>CH2-CH2
| |
Br Br
p,T
f)nCH2=CH-CH3--p, T, kat.--> -[-CH2-CH-CH3-]-
g) CH2 = CH2 + HCl ------> CH3-CH2-Cl
h)CH2=CH2+H2--------->CH3-CH3