Odpowiedzi

2010-01-08T23:51:47+01:00
C=n/V wiec n = C*V= 0,02mol/dm3 *0,37dm3= 0,0074 mol
nowes stezenie C=n/V=0,0074mol / 0,47dm3=0,016mol/dm3
3za m jeste indeksem gornym