Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T18:04:02+01:00
Status kraju stowarzyszonego z UE przynosi nam wiele korzyści.
-Ułatwienia handlowe pozwolą na zwiększenie wymiany handlowej.
-Rozwój handlu przyczynia się do wzrostu produkcji, a to z kolei do zwiększenia produktu krajowego brutto.
-Napływ zagranicznego kapitału przyczynia się do unowocześnienia wielu dziedzin gospodarki.
-Uzyskaliśmy dostęp do wszystkich programów pomocniczych UE.
-Zwiększyło się bezpieczeństwo państwa i jego pozycja na arenie międzynarodowej.
-Trwałe związanie z UE pozwoliło na wzmocnienie wewnętrznej demokracji.
-Polska, stając się członkiem UE, wraz z grupą krajów z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa europejskiego.
Koszty dostosowania się Polski do wymogów UE.
wzrostem konkurencji na polskim rynku.
upadek wielu firm, które nie sprostały wymaganiom
-wzrost bezrobocia
-wpłacanie określoną sumę budżetu UE
-wchodząc do wspólnoty, państwo musiało zrzec się części swoich kompetencji, co jest utożsamiane z ograniczeniem suwerenności.
Integracja z Unią nie rozwiązała wszystkich naszych problemów gospodarczych, społecznych czy finansowych, lecz historia rozwoju Wspólnot Europejskich wskazuje, że korzyści dla kraju wstępującego są większe niż koszty. Jak dotychczas żadne z państw będących członkiem ugrupowania nie chce z niego wystąpić, jedynie zaś Norwegia mając szansę wstąpienia do Unii, nie skorzystała z tego.
6 4 6
2010-01-08T18:04:25+01:00
Korzyści jakie Polska uzyskała poprzez integracje z Unią Europejską w maju 2004 roku są następujące:
· W sferze politycznej (Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej odgrywa w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju; Polska ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej; Zwiększyła się organizacja współpracy między krajami członkowskimi; W Unii Polska jest bezpieczniejsza; Granice kraju są lepiej strzeżone; lepiej pracują sądy, skuteczniej jest zwalczana przestępczość międzynarodowa i korupcja; Unia zapewnia też Polsce bezpieczeństwo zewnętrzne)
· W sferze gospodarczej(Likwidację barier celnych na zachodniej i południowej granicy; tempo rozwoju gospodarczego w Polsce zaraz po naszym wstąpieniu do UE wyniosło 3,9%; Małe i średnie firmy mogą się starać o finansowe wsparcie z unijnego budżetu; modernizacja rolnictwa oraz ochrona dochodów rolników; polskie rolnictwo jest nowocześniejsze, a więc bardziej konkurencyjne na rynkach światowych; po przystąpieniu do UE Polska otrzymuje co roku kilka miliardów Euro pomocy przeznaczonej m.in. na poprawę stanu dróg, ochronę środowiska budowę oczyszczalni ścieków, mostów, walkę z bezrobociem, szkolenia pracowników; Polska gospodarka jest już zintegrowana z unijną, większość zmian już się dokonała dla tego nie zaskoczyły nas gwałtowne wzrosty cen, które to były przepowiadane przed 2004 rokiem)
· W sferze społecznej(W Unii możemy zatrudniać się legalnie. Mamy też zapewnioną opiekę zdrowotną w razie nagłego wypadku; Szkolenia dla bezrobotnych i przekwalifikowywania, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy, tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi by kobiet mogły podejmować pracę. Polska może liczyć na ponad miliard Euro rocznie na ten cel; Kilka tysięcy miejsc pracy dla Polaków w instytucjach europejskich; Do studiowania za granicą wystarcza polska matura; Możliwość swobodnego podróżowania bez barier celnych)
Koszty jakie Polska poniosła poprzez integracje z Unią Europejską w maju 2004 roku są następujące:
· Ogromne koszty jakie Polska poniosła poprzez dostosowanie i przekształcenie gospodarki do norm Unii Europejskiej
· Zwiększenie standardów wraz z wstąpieniem do UE w ochronie środowiska, gospodarce itp.
· Emigracja ludności która w Polsce spowodowała brak lekarzy i pielęgniarek i zmusiła Polaków do zatrudniania na te stanowiska obcokrajowców za wschodniej granicy
· Polska mimo tego, że otrzymuje od UE dotacje i środki finansowe na różne cele nie potrafi z nich w odpowiedni sposób korzystać ponieważ ludzie na stanowiskach nie zostali odpowiednio przeszkoleni w tych celach
5 3 5
2010-01-08T18:05:17+01:00
Korzyści jakie Polska uzyskała poprzez integracje z Unią Europejską w maju 2004 roku są następujące:
· W sferze politycznej (Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej odgrywa w niej znaczącą rolę. Wynika to z wielkości oraz potencjału naszego kraju; Polska ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej; Zwiększyła się organizacja współpracy między krajami członkowskimi; W Unii Polska jest bezpieczniejsza; Granice kraju są lepiej strzeżone; lepiej pracują sądy, skuteczniej jest zwalczana przestępczość międzynarodowa i korupcja; Unia zapewnia też Polsce bezpieczeństwo zewnętrzne)
· W sferze gospodarczej(Likwidację barier celnych na zachodniej i południowej granicy; tempo rozwoju gospodarczego w Polsce zaraz po naszym wstąpieniu do UE wyniosło 3,9%; Małe i średnie firmy mogą się starać o finansowe wsparcie z unijnego budżetu; modernizacja rolnictwa oraz ochrona dochodów rolników; polskie rolnictwo jest nowocześniejsze, a więc bardziej konkurencyjne na rynkach światowych; po przystąpieniu do UE Polska otrzymuje co roku kilka miliardów Euro pomocy przeznaczonej m.in. na poprawę stanu dróg, ochronę środowiska budowę oczyszczalni ścieków, mostów, walkę z bezrobociem, szkolenia pracowników; Polska gospodarka jest już zintegrowana z unijną, większość zmian już się dokonała dla tego nie zaskoczyły nas gwałtowne wzrosty cen, które to były przepowiadane przed 2004 rokiem)
· W sferze społecznej(W Unii możemy zatrudniać się legalnie. Mamy też zapewnioną opiekę zdrowotną w razie nagłego wypadku; Szkolenia dla bezrobotnych i przekwalifikowywania, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy, tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi by kobiet mogły podejmować pracę. Polska może liczyć na ponad miliard Euro rocznie na ten cel; Kilka tysięcy miejsc pracy dla Polaków w instytucjach europejskich; Do studiowania za granicą wystarcza polska matura; Możliwość swobodnego podróżowania bez barier celnych)
Koszty jakie Polska poniosła poprzez integracje z Unią Europejską w maju 2004 roku są następujące:
· Ogromne koszty jakie Polska poniosła poprzez dostosowanie i przekształcenie gospodarki do norm Unii Europejskiej
· Zwiększenie standardów wraz z wstąpieniem do UE w ochronie środowiska, gospodarce itp.
· Emigracja ludności która w Polsce spowodowała brak lekarzy i pielęgniarek i zmusiła Polaków do zatrudniania na te stanowiska obcokrajowców za wschodniej granicy
· Polska mimo tego, że otrzymuje od UE dotacje i środki finansowe na różne cele nie potrafi z nich w odpowiedni sposób korzystać ponieważ ludzie na stanowiskach nie zostali odpowiednio przeszkoleni w tych celach
2 1 2