1. PRAWDA czy FAŁSZ ?
- W XV w. Polska i Turcja nie sąsiadowały bezpośrednio ze sobą.
- W XV w. obecna stolica Bułgarii należała do terytorium Turcji.
- Stolica Turcji Stambuł to dawnej Konstantynopol.
- W rekach tureckich były Bałkany.
- Włoszczyzna Mołdawia i Chanat Krymski to lenna tureckie.
2. Jaki los spotkał kościół Hagia Sophina po zdobyciu przez Turków Konstantynopola ?
3. W jakim mieście europejskim w 1360r. została ustanowiona stolica Imperium?
4. Dzięki jakim odnalezieniom armia turecka była tak skuteczna ? Scharakteryzuj je.
5. Upadek których imperiów oznaczał koniec starożytności i koniec średniowiecza?
a) Koniec starożytności wyznacza upadek.......... ?
b) Koniec średniowiecza wyznacza upadek.......... ?
6. Dlaczego państwa europejskie, jednocząc się przeciwko Turkom, głosiły chrześcijańskie hasła religijne?
7. W jaki sposób zwycięscy Turcy potraktowali mieszkańców Konstantynopola ?
8. Ostatnim królem Polski z dynastii Piastów był ?
9. Jakie okoliczności polityczne zdecydowały, że Ludwik Węgierski został królem Polski ?
10. Co skłoniło Ludwika Węgierskiego do nadania szlachcie pierwszego przywileju stanowego ?
11. Uzasadni stwierdzenie, że państwo polsko-litewskie sięgało "od morza do morza".

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • CCCP
  • Rozwiązujący
2010-01-08T18:52:04+01:00
1. PRAWDA czy FAŁSZ ?
- W XV w. Polska i Turcja nie sąsiadowały bezpośrednio ze sobą.
*FAŁASZ*

- W XV w. obecna stolica Bułgarii należała do terytorium Turcji.
*PRAWDA*

- Stolica Turcji Stambuł to dawnej Konstantynopol.
*PRAWDA*

- W rekach tureckich były Bałkany.
*PRAWDA*

- Włoszczyzna Mołdawia i Chanat Krymski to lenna tureckie.
*PRAWDA*

3. W jakim mieście europejskim w 1360r. została ustanowiona stolica Imperium?
*1360 r. Turcy zdobywają Adrianopol, który staje się ich stolicą*

5. Upadek których imperiów oznaczał koniec starożytności i koniec średniowiecza?
*Starożytności: 476 r upadek Cesarstwa Zachodniego. *
*Średniowiecze: 1453 r upadek Cesarstwa Bizantyjskiego.*

6. Dlaczego państwa europejskie, jednocząc się przeciwko Turkom, głosiły chrześcijańskie hasła religijne?
*Wynikało to z prostego faktu: Turcy jako mahometanie byli postrzegani jako poganie.*

7. W jaki sposób zwycięscy Turcy potraktowali mieszkańców Konstantynopola ?
*Wielu zostało nabitych na pal*

8. Ostatnim królem Polski z dynastii Piastów był ?
*Kazimierz Wielki*

9. Jakie okoliczności polityczne zdecydowały, że Ludwik Węgierski został królem Polski ?
* Ludwik i jego męscy potomkowie otrzymali prawa do tronu polskiego gdyby Kazimierz Wielki nie pozostawił męskiego potomka. 24 stycznia 1355 roku wydano przywilej Budziński, w którym, Ludwik w zamian za prawo do tronu Polskiego dla siebie i swoich potomków potwierdził wszystkie przywileje szlacheckie. *

10. Co skłoniło Ludwika Węgierskiego do nadania szlachcie pierwszego przywileju stanowego ?
*Patrz zadanie nr. 9*

11. Uzasadni stwierdzenie, że państwo polsko-litewskie sięgało "od morza do morza".
*W pewnym okresie [XV wiek] państwo to miało dostęp do Bałtyku i przez zwierzchnictwo lenne również miało dostęp do morza Czarnego.*

3 4 3