1.Jaki jest ciężar deski o gęstości 0,5 kg/dm3 i wymiarach 4m x 20 cm x 4 cm

2.Objętości kuli żelaznej i miedzianej są takie same i wynoszą 4 cm2.
a) Która z nich ma większą masę?
b) Czy wynik zadania można było przewidzieć ? Uzasadnij odpowiedź .

Jakby co są to ćwiczenia dla kl.1 gimnazjum ćw.11,13 str/52

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T20:54:31+01:00
Zadanie 1
Aby to zadanie rozwiązać trzeba przypomnieć sobie dwa wzory, a mianowicie na obliczanie gęstości ciał i na siłę.
pierwszy z nich to: d=m/V gdzie d- gęstość; m-masa ciała; V- objętość ciała
drugi z nich to: F=m*g możemy też zamiast F napisać Q ale to zależy jak oznaczaliście w szkole
z pierwszego wzoru wyliczamy m i następnie wstawiamy do drugiego, przyjmujemy, że g=10N/kg
Wypisujemy
dane:
d=0,5kg/dm3
wymiary deski zamienione na dm aby była zgodność jednostek
40dm x 2dm x 0,4dm
z tego obliczymy objętość
V=40*2*0,4
V=32 dm3
g=10N/kg
Obliczyć
m=?
F=?
Wzory
d=m/V
F=m*g
ROZWIĄZANIE
wyliczamy m
d=m/V
m=d*V
m=0,5*32
m=16 kg
teraz podstawiamy do drugiego wzoru
F=m*g
F=16*10
F=160 N
Odpowiedź
ciężar deski wynosi 160N

Zadanie 2
wychodzimy z wzoru na gęstość
d=m/V
masa miedzi
m1=d1*V
masa żelaza
m2=d2*V
z tego zapisu wynika, że przy tych samych objętościach to ciało będzie miało większą masę, które będzie miało większą gęstość.
punkt b
można przewidzieć bo jeśli była by podana gęstość ciała i taka sama objętość dla obu ciał to ciało ma większą masę, które ma większą gęstość (gęstość ciała jest ilość masy przypadająca na jednostkę objętości.
34 4 34